Mikawanoh Pakeman Basa: Cacandran

Cacandran téh gelarna mangsa bihari, raket patalina jeung sajarah anu kaalaman ku hiji daérah.

Bandung Kota Kembang. (Foto: Net)

JABARNEWS | BANDUNG – Urang mindeng ngadéngé ungkara basa anu unina:

1. Bandung heurin ku tangtung.

Baca Juga:

Gaya Basa Rarahulan dina Carita Pantun

Ngaran Rupa-rupa Kasakit dina Basa Sunda2. Sukapura ngadaun ngora.

Ungkara basa anu kitu téh disebutna cacandran. Sakumaha umumna pakeman basa, cacandran ogé geus puguh éntép seureuhna sarta teu bisa dirobah ku hal-hal anu baris ngarobah harti.

Cacandran téh gelarna mangsa bihari, raket patalina jeung sajarah anu kaalaman ku hiji daérah. Jadi caritaan, sumebar tur jadi kacapangan. Eusina nataan atawa nerangkeun kaayaan hiji daérah dina hiji mangsa. Sok aya anu nganggap mangrupa tujuman kana hal-hal anu bakal kasorang. Padahal saenyana mah henteu kitu, ngan pédah kabeneran aya sasaruanana jeung mangsa kiwari baé.
Halaman selanjutnya 1 2 3 4 5
Tags : Unkara Basa Basa Sunda Cacandran Pakeman Basa Mangsa Bihari Tatar Sunda Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

Étimologi Basa Sunda (3): Sayuran jeung Bungbuahan tina Basa Deungeun

Étimologi Basa Sunda (2): Ngaran Kadaharan tina Basa Deungeun Lianna

Étimologi Basa Sunda (1): Ngaran Kadaharan tina Basa Cina

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi