aqua

Upacara Adat Kawin di Priangan Baheula

Sawer panganten di panyaweran. (Foto: Depokpos)

Réngsé sawér ditéma ku “Meuleum Harupat”. Pangantén awéwé dibéré harupat tujuh teukteuk, ari pangantén lalaki dibéré damar anu tujuh simsimna. Pangantén awéwé jeung pangantén lalaki pahareup-hareup, harupat téh dibeuleum nepi ka béak.

Ti dinya diteruskeun kana acara “Nincak aEndog”. Pangantén awéwé dibéré kendi dieusi ciatah. Ari pangantén lalaki dititah nincak endog anu ditunda dina coét. Endog jeung coét téh kudu peupeus sakali nincak. Suku urut nincak endog jeung coét téh dikumbah ku pangantén awéwé ku cai tina kendi téa. Ari kendina, dibantingkeun nepi ka peupeusna.

Baca Juga:

Heboh Kawin Kontrak di Bogor, Ridwan Kamil: Harus Kita Berantas

Usum Panén di Priangan BaheulaRéngsé acara “Nincak Endog” pangantén téh patuyun-tuyun rék arasup ka jero imah. Dina lawang panto geus disadiakeun pakara, nya éta pakakas paranti ninun sapuratina. Éta pakara téh diléngkahan ku pangantén. Sanggeus nepi ka tepas, pangantén awéwé asup ka jero imah, ari pangantén lalaki mah tetep baé di dinya.

Acara diteruskeun kana “Buka Pintu”. Pangantén lalaki nangtung hareupeun panto ka jero imah. Tapi sakapeung mah acara “Buka Pintu” téh dilaksanakeun saméméh pangantén lalaki asup ka jero imah, jadi masih kénéh dina golodog. Acarana mah angger sanggeus “Nincak Endog”, ngan saméméh ngaléngkahan pakara téa.

Acara “Buka Pintu” téh minangka nalékna pangantén awéwé ka pangantén lalaki. Jadi mangrupa tanya-jawab, silitémpas antara pangantén awéwé jeung pangantén lalaki. Pangantén awéwé disuluran ku nu alus tembangna, kitu deui jeung pangantén lalaki, sabab dina “Buka Pintu” mah umumna ditembangkeun.
Halaman selanjutnya 1 2 3
Tags : Upacara Adat Kawin Baheula Priangan Bahasa Sunda Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

Fokus Tangani Bencana, Penertiban Kampung Arab Puncak Bogor Ditunda

Nyawah di Priangan Baheula

Pantrangan Kolot Baheula di Pasundan

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi