Goong Rénténg Émbah Bandong Ditabeuhna Unggal Bulan Mulud

Goong renteng Embah Bandong. (Foto: Bale Bandung)

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah

Goong rénténg téh salasahiji jenis gamelan asli Sunda anu kawilang kolot. Sakurang-kurangna geus dipikawanoh ti abad ka-16. Sumebar di sakuliah Jawa Barat. Sanajan kiwari ngan kari sababaraha hiji deui. Salasahijina goong rénténg anu aya di Kabuyutan Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, Kabupatén Bandung, anu katelah goong rénténg Embah Bandong.Istilah goong rénténg téh gabungan tina kecap “goong” jeung “rénténg”. Kecap “goong” mangrupa kecap basa Sunda kuno anu ngandung harti “gamelan”. Ari kecap “rénténg” patali jeung cara neundeun pencon-pencon kolénang anu ngajajar, anu dina basa Sunda disebut ogé “ngarénténg”. Jadi, sacara harpiah mah goong rénténg téh nya éta goong (pencon) anu disusunna ngarénténg.

Goong rénténg miboga dua laras nya éta saléndro jeung pélog. Waditrana diwangun ku kongkoang, cemprés, paneteg, jeung goong. Cara nabeuhna ditakol, iwal paneteg anu ditepak.

Saliwat mah waditra goong rénténg téh méh taya bédana jeung gamelan degung. Ngan goong rénténg umurna leuwih kolot. Anu matak wajar upama aya anu boga anggapan yén gamelan degung téh asal-muasalna mah tina goong rénténg. Wajar deuih, ku lantaran kakolotanana, umumna goong rénténg anu ayeuna masih kénéh aya dianggap barang karamat. Boh ngurusna, boh nabeuhna henteu bisa sambarangan.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : Goong Renteng Embah Bandong Lebakwangi Arjasari Kesenian Sunda Bahasa Sunda Berita Terkini Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi