aqua

Kampung Mahmud Raket Patalina jeung Kamekaran Islam di Bandung

Gapura ka Kampung Mahmud (Foto: Disparbud Jabar)

Anjeunna nyandak taneuh sakeupeul anu diawurkeun kana ranca anu aya di sisi Walungan Citarum, sarta engkéna jadi Kampung Mahmud ayeuna. Éta patempatan dipilih lantaran tempatna mencil tur nyingkur. Cocog pikeun puseur perjoangan enggoning nyebarkeun agama Islam.

Dina nyebarkeun agama Islam, Éyang Dalem Abdul Manaf dibantuan ku dua urang muridna nya éta Éyang Agung Zainal Arif jeung Éyang Abdullah Gedug. Éyang Agung Zainal Arif masih kénéh rundayan Syéh Abdul Muhyi ti Pamijahan, Karangnunggal, Tasikmalaya. Ari Éyang Abdullah Gedug murid anu langsung diatik ku Éyang Dalem Abdul Manaf.Upacara adat anu diayakeun di Kampung Mahmud raket patalina jeung agama Islam saperti Rajaban jeung Muludan. Salian ti éta ogé aya jarah babarengan anu biasana dilaksanakeun dina minggu kadua bulan Sawal. Sakumna masarakat Kampung Mahmud ngabring jarah ka makam Éyang Dalem Abdul Manaf.

Di Kampung Mahmud taya larangan poé pikeun jarah. Iraha baé ogé bisa jarah ka makam karamat anu aya di dinya. Ngan lolobana mah anu jarah téh dina poé Senén, Kemis, jeung Jumaah.

Baheula mah di Kampung Mahmud téh teu meunang aya imah témbok jeung nyieun sumur. Kudu imah panggung sarta teu dikacaan. Tapi kiwari mah geus loba imah anu maké témbok sarta geus loba anu baroga sumur sorangan deuih.
Halaman selanjutnya 1 2 3
Tags : Kampung Mahmud Mekar Rahayu Margaasih Kabupaten Bandung Makom Mahmud Kampung Adat Bahasa Sunda Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Lokal Berita Hiperlokal Berita Terkini

berita terkait

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi