aqua

Kasalahan Narjamahkeun Basa Indonésia kana Basa Sunda

Loba nu nyarita ku basa Sunda make adegan basa Indonesia (Foto: Inspirito)

- melestarikan ditarjamahkeun “ngalestarikeun” atawa “ngalastarikeun” (lastari dina basa Sunda = paéh, ngalastarikeun = maéhan), kuduna “ngamumulé”

- mempunyai ditarjamahkeun “ngabogaan”, anu leuwih merenah “boga”, “miboga”, atawa “mibanda” (gumantung maksud kalimahna)

Baca Juga:

Adat Nyunatan Baheula Sok Dibarengan ku Béla

Goong Rénténg Émbah Bandong Ditabeuhna Unggal Bulan Mulud- kekayaan sok aya nu narjamahkeun “kakayaan”, anu merenah “pakaya”, “kaboga” “pangaboga”, “kabeungharan” (gumantung kana maksud kalimahna); kekayaan budaya = kabeungharan budaya

- seorang lelaki ditarjamahkeun “saurang lalaki”, leuwih merenah “hiji lalaki”; dina dongéng-dongéng, upamana, ungkara ada seorang raja henteu ditarjamahkeun “aya saurang raja”, tapi “aya hiji raja”

- keturunan sok ditarjamahkeun “katurunan”, leuwih merenah “turunan”, “rundayan”, “teureuh”, atawa “séké sélér” (gumantung maksud kalimahna); suku bangsa = sélér bangsa; suku Sunda = sélér Sunda
Halaman selanjutnya 1 2 3 4
Tags : Kasalahan Narjamahkeun Basa Sunda Basa Indonesia Bahasa Sunda Berita Terkini Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

Kabiasaan Urang Kanékés Méré Ngaran ka Anakna

Kampung Naga, Kampung na Gawir anu Teu Hésé Didongkangna

Lalakon Batu Cinta jeung Pulo Asmara di Situ Paténggang

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi