aqua

Asal-usul jeung Papasingan Lalakon Carita Wayang

Wayang golek caritana pangaruh ti India (Foto: Grid.id)

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah

Carita wayang nya éta carita anu ngalalakonkeun tokoh-tokoh wayang. Di Tatar Sunda carita wayang biasa dipintonkeun dina pagelaran wayang golék, nya éta wayang samodél bonéka anu dijieunna tina kai.

Baca Juga:

Karakter Wayang (2): Anu Kurang Tata Kurang Wiwaha

Karakter Wayang (1): Anu Haradé HatéWayang golék béda jeung wayang kulit di Jawa, anu dijieunna tina kulit sarta maké kelir (layar). Salian ti éta, carita wayang ogé sumebar sarta jadi inspirasi pikeun karya sastra séjén kayaning wawacan, novel, carita pondok, jeung sajak.

Dina wangun tinulis carita wayang kaasup kana karya sastra wangun lancaran (prosa). Anu jadi sumber caritana nya éta kitab Mahabarata karya Wiyasa jeung Ramayana karya Walmiki.

Duanana ogé karya sastra klasik nu asalna ti India. Mahabarata nyaritakeun perang sadulur antara Pandawa jeung Kurawa. Perang antara anu nyekel kaadilan nya éta Pandawa jeung anu murka nya éta Kurawa.
Halaman selanjutnya 1 2 3 4 5
Tags : Carita Wayang Lalakon Wayang Mahabarata Ramayana India Bahasa Sunda Jabarnews Berita Terkini Berita Jawa Barat Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

Srikandi Titisan Déwi Amba, Aslina Awéwé nu Jadi Lalaki

Ngaran Tempat dina Pawayangan nu Asalna ti India

Pawongan alias Panakawan anu Euweuh dina Babonna

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi