Ngaran Tempat dina Pawayangan nu Asalna ti India

Pagelaran wayang golek (Foto: RRI)

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah

Babon carita wayang di urang nya éta kitab kuno Mahabarata karangan Wyasa jeung Ramayana karangan Walmiki. Duanana ogé asalna ti India.

Baca Juga:

Karakter Wayang (2): Anu Kurang Tata Kurang Wiwaha

Karakter Wayang (1): Anu Haradé HatéAnu matak tong kagét mun tokoh-tokohna ogé asalna ti India, kaasup jeung ngaran tempatna éta téh. Ngan dina pawayangan di urang mah loba anu dirobah, diluyukeun jeung létah bangsa urang.

Salian ti éta ogé loba tempat anyar anu euweuh, boh dina Mahabarata, boh dina Ramayana. Upamana baé Karang Tumaritis, tempat dumukna Semar saanak-incu. Da mémang Semar jeung anak-anakna ogé, euweuh dina kitab babonna.

Patempatan anu aya dina Mahabarata jeung Ramayana ngawengku wewengkon anu kawilang lega, anu disebut Bharatakhanda. Sacara geografis (kiwari) ngurung nagara-nagara Afganistan, Bangladésh, India, Pakistan, Népal, Bhutan, Sri Langka, jeung Myanmar.
Halaman selanjutnya 1 2 3 4 5 6 7
Tags : Carita Wayang Ngaran Tempat ti India Madukara Astina Amarta Berita Terkini Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

Srikandi Titisan Déwi Amba, Aslina Awéwé nu Jadi Lalaki

Pawongan alias Panakawan anu Euweuh dina Babonna

Asal-usul jeung Papasingan Lalakon Carita Wayang

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi