aqua

Istilah Kaagamaan nu Asalna tina Basa Sangsekerta

Loba istilah kaagaamaan dina basa Sunda anu asalna tina basa Sangsekerta. pangaruh ti India.

Santri di Tasikmlaya miluan lomba ngaliwet dina Hari Santri (Foto: Jabarnews)

Istilah “santri” kiwari ngandung harti “anu diajar di pasantrén” sarta raket patalina jeung agama Islam.

Kecap “santri” asalna tina basa Sangsekerta “çastrin” anu ngandung harti: 1. nu diajar maca jeung nulis; 2. nu diajar pangaweruh agama.

Baca Juga:

Palasipah Suten: Di Dunya Mah Euweuh nu Jago

Sajarah jeung Mangpaat Asinan BogorTina kecap “santri” ngarundaykeun kecap “pasantrén”, asalna tina “pasantrian” nya éta tempat diajarna santri. Kiwari kecap “pasantrén” idéntik jeung tempat diajar bagbagan agama Islam.

Istilah séjénna mah, urang cutat baé sawatara kecap anu aya dina Kamus Étimologi Basa Sunda anu disusun ku Budi Rahayu Tamsyah terbitan Geger Sunten, Bandung.

doraka (Skt.: drohaka), laku lampah teu satia, hianat, teu patuh kana aturan. Kiwari ngandung harti: boga dosa, teu nurut ka kolot atawa ngalanggar papagon agama: Dalem Boncél ahirna sangsara, lantaran doraka ka indung bapa.
Halaman selanjutnya 1 2 3 4
Tags : Istilah Kagamaan Pangaruh Hindu Buda India Bahasa Sunda Jabarnews Berita Terkini Berita Jawa Barat Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

Bénjang, Seni Gulat Tradisional ti Ujungberung Bandung

Gedong Merdéka, Asalna Tempat Hiburan Gegedén Walanda

Seorang Pria Tewas Diserang Ayam Jantan

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi