aqua

Sausap-saulas Toponimi Purwakarta (2): Mimitina tina Babakan

Canembrang herang cai walungan di Babakanpeuteuy, Cihanjawar. (Foto: Blog Jarambah)

Upamana baé aya anu ngababakan di Cigangsa, hartina ngamimitian nyieun lembur anyar di Cigangsa.

Anyar sotéh di Cigangsa, lantaran tadina leuweung jati anu euweuh padumukna. Tapi ari di sabudeureun Cigangsa (nu deukeut) mah geus aya lembur, saperti di Citalang, Munjuljaya, Bénténg, atawa Campakasari; anu engkéna baris jadi tatangga Lembur Cigangsa.

Baca Juga:

Sausap-saulas Toponimi Purwakarta (8): Maluruh Gunung-gunung

Sausap-saulas Toponimi Purwakarta (7): Ngajajah Milangan TegalUmumna lembur anu dingaranan “babakan” téh kaasup lembur kolot di éta wewengkon. Biasana mah tara hésé ku cai deuih, ari lain imah anu aya di tonggoheunana mah.

Balik deui kana kabiasaan kolot Sunda baheula, anu kacida merhatikeunana kana urusan cai keur kapentingan sapopoé. Lain dina waktu ngadegkeun imah baé kituna téh, kaasup dina nyieun lembur anyar alias ngababakan.

Anu mimiti ditéangan téh sumber caina. Éta mah rék walungan, cinyusu, atawa situ (talaga). Mun teu kitu néang urat caina atawa nyieun susukan anyar.
Halaman selanjutnya 1 2 3 4 5 6
Tags : Toponimi Purwakarta Kampung Babakan Babakanpeuteuy Cihanjawar Bahasa Sunda Jabarnews Berita Terkini Berita Jawa Barat Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

Sausap-saulas Toponimi Purwakarta (6): Ngajugjug Curug-curug

Sausap-saulas Toponimi Purwakarta (5): Mapay Lebak, Legok, jeung Landeuh

Sausap-saulas Toponimi Purwakarta (4): Malipir Ngalingling Pasir

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi