Karakter Wayang (2): Anu Kurang Tata Kurang Wiwaha

Rahwana alias Dasamuka (Foto: Pinterest)

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah

Teu béda ti dina kahirupan sapopoé, dina pawayangan gé euyeub ku lalawanan. Hadé-goréng, bener-salah, bodo-pinter, jeung sajabana.

Baca Juga:

Karakter Wayang (1): Anu Haradé Haté

Srikandi Titisan Déwi Amba, Aslina Awéwé nu Jadi LalakiDina karakterna ogé kitu. Malah sakapeung mah jelas pisan bédana tokoh anu jahat jeung anu bener téh. Kontras anu boga lalakon jeung penjahat. Méh taya gradasina.

Lamun pinter, pasti kabalinger; lamun bodo pasti bedegong, ditambah ku guminter, pupujieun, jeung hayang meunang sorangan.

Di handap aya sawatara karakter tokoh wayang anu sok tokoh antagonis dina lalakon pawayangan.
Halaman selanjutnya 1 2 3 4 5
Tags : Carita Wayang Karakter Wayang Wayang Golek Budaya Sunda Bahasa Sunda Jabarnes Berita Terkini Berita Jawa Barat Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

Ngaran Tempat dina Pawayangan nu Asalna ti India

Pawongan alias Panakawan anu Euweuh dina Babonna

Asal-usul jeung Papasingan Lalakon Carita Wayang

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi