aqua

Carita Rayat Tasikmalaya: Sasakala Lembur Panyalahan

Ilustrasi: Folklore Lovers

Si Loréng ngarasa kahutangan budi ku patani, nu matak manéhna nurut jeung taat ka kulawarga patani. Malah lamun dititah nungguan anak patani manéhna sok nurut sarta satia nungguanana.

Hiji mangsa, saperti biasa, pamajikan patani nganteuran ka sawah. Orokna ditungguan ku Si Loréng, da teu dibawa ka sawah. Tepi ka sawah, dibagéakeun ku salakina, terus gura-giru hanjat ka saung sarta am dahar mani pogot pisan. Eureuleu teurab.

Baca Juga:

Carita Rayat Bogor: Sasakala Talaga Warna

Carita Rayat Subang: Sasakala PamanukanRéngsé dadaharan, tuluy duanana uplek ngobrol. Nyaritakeun anakna jeung kareueusna ka Si Loréng anu satia. Sarta bisa diandelkeun nungguan anakna nu masih kénéh orok.

Barang keur ngobrol kitu, teu kanyahoan ronghéap baé Si Loréng téh datang, ngadeukeutan saung. Buntutna dikupat-képot, terus awakna diusap-usapkeun kana suku patani, sorana ngagerem siga aya nu rék dibéjakeun.

Patani héraneun ningali kalakuan Si Loréng kitu téh. Maranéhna kacida reuwaseunana barang nénjo sungut Si Loréng pinuh ku getih, katémbong anyar kénéh.
Halaman selanjutnya 1 2 3 4 5
Tags : Dongeng Sasakala Sasakala Lembur Panyalahan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Bahasa Sunda Jabarnews Berita Terkini Berita Jawa Barat Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

Carita Rayat Banten: Sasakala Selat Sunda

Carita Rayat Garut: Sasakala Gunung Guntur

Carita Rayat Sumedang: Sasakala Gunung Tampomas

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi