Carita Pantun Lutung Kasarung

Citra Kirana jadi Purbasari dina sandiwara lalakon "Lutung Kasarung" grup sandiwara Sunda Miss Tjitjih. (Foto: Trenz Indonesia)

Dipindo catur ku: Budi Rahayu Tamsyah

Kacaturkeun di Nagara Pasir Batang Anu Girang, rajana Prabu Ageung Tapa praméswarina anu geulis Nitisuari. Kangjeng Raja kagungan putra tujuh, istri sadayana. Nya éta Purbararang, Purbaéndah, Purbadéwata, Purbakancana, Purbamanik, Purbaleuwih, jeung Purbasari.

Baca Juga:

Kampung Opak jeung Kolontong di Kabupatén Bandung

Mangpaat Lalab anu KapopohokeunKangjeng Raja aya niat badé lirén tina kalungguhanana, badé teras ngabagawan nyirnakeun pikir. Lajeng badanten sareng praméswari, ngabadantenkeun pigentoseunana. Duanana sapuk milih si bungsu Purbasari Ayu Wangi jadi ratu di Nagara Pasir Batang Anu Girang.

Putrana anu cikal, Purbararang, kacida ambekna pédah teu kapilih jadi ratu. Boga rasa kalindih ku Purbasari. Purbasari dicarékan béak beresih, tuluy diboboréhan ku kéler nahun, awak jeung beungeutna jadi lestreng.

Teu cukup ku sakitu. Purbasari diusir ti karaton, disingkurkeun ka Gunung Cupu. Dianteurkeun ku Paman Léngsér, sina cicing di saung butut sisi lamping.
Halaman selanjutnya 1 2 3 4 5 6 7 8
Tags : Carita Pantun Lutung Kasarung Bahasa Sunda Jabarnews Berita Terkini Berita Jawa Barat Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

Kasenian Sunda Nungtut Laleungitan

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi