aqua

Carita Pantun Nyai Sumur Bandung

Juru pantun Mang Ayi ti Subang keur magelaran. (Foto: Didi Priadji)

Dipindo catur ku: Budi Rahayu Tamsyah

Kacaturkeun di Nagara Kuta Waringin, nagara anu subur tur mamur. Anu jadi rajana Munding Keling Puspa Mantri, ménak teureuh Pajajaran. Panakawanana: Kuda Aing Léngsér, Munding Waringin, Kuda Waringan, jeung Kalang Sutra Tandur Wayang.

Baca Juga:

Carita Pantun: Gajah Lumantung

Gaya Basa Rarahulan dina Carita PantunRaja boga pawarang 42 urang, tapi anu kacaritakeun mah ngan duaan. Nya éta Gurit Haji Wira Mantri jeung Nimbang Waringin.

Dina hiji poé di Kuta Waringin ngayakeun pésta anu kacida raména. Tatabeuhanana kadéngé ku Nyai Sumur Bandung di Nagara Bitung Wulung. Tuluy baé atuh ngahudangkeun lanceukna, Rangga Wayang, anu keur tatapa.

Nyai Sumur Bandung nanyakeun sora tatabeuhan anu kadéngé ku manéhna. Sabada nempo dampal lengeun Rangga Wayang, kanyahoan baé yén di Nagara Kuta Waringin keur aya pésta rongkah.
Halaman selanjutnya 1 2 3 4 5 6 7 8
Tags : Carita Pantun Nyai Sumur Bandung Kuta Waringin Kerajaan Pajajaran Bahasa Sunda Jabarnews Berita Terkini Berita Jawa Barat Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

Carita Pantun: Deugdeug Pati Jaya Perang

Carita Pantun: Badak Pamalang

Carita Pantun: Budak Manyor di Kuta Tandingan

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi