aqua

Carita Pantun Nyai Sumur Bandung

Juru pantun Mang Ayi ti Subang keur magelaran. (Foto: Didi Priadji)

Sanggeus kitu Sumur Bandung ditanya ku Rangga Wayang, daék henteuna boga salaki ka Ratu Kuta Waringin. Tadina mah Sumur Bandung téh nampik, tapi lantaran terus didesek, ahirna mah daékeun ogé nurut kana kahayang lanceukna.

Tapi aya saratna, engké inditna ka Nagara Kuta Waringin kudu tumpak banténg lilin warna jingga, anu kalintingna rampé béntang, tandukna salaka domas, jeung buntutna banyu emas.

Baca Juga:

Carita Pantun: Gajah Lumantung

Gaya Basa Rarahulan dina Carita PantunRangga Wayang teu bisa nyumponan paménta Sumur Bandung. Terus baé ménta tulung ka Langen Sari Jaya Mantri Mas Wira Jayamanggala, lanceuk Sumur Bandung. Langen Sari nyanggupan pikeun nedunan paménta Sumur Bandung.

Dina waktu anu geus ditangtukeun, Sumur Bandung indit babarengan jeung Rangga Wayang ka Nagara Kuta Waringin. Sumur Bandung tumpak banténg lilin. Saméméh indit, sakabéh pakayana ku Sumur Bandung diasupkeun kana Cupu Jimat, terus dipihapékeun ka bujangna, Nyai Ogem.

Sanepina ka Nagara Kuta Waringin, Rangga Wayang nepungan Kalang Sutra. Tapi kahayangna teu ditarima kitu baé ku Kalang Sutra, lantaran putusanana gumantung ka nu jadi ratuna.
Halaman selanjutnya 1 2 3 4 5 6 7 8
Tags : Carita Pantun Nyai Sumur Bandung Kuta Waringin Kerajaan Pajajaran Bahasa Sunda Jabarnews Berita Terkini Berita Jawa Barat Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

Carita Pantun: Deugdeug Pati Jaya Perang

Carita Pantun: Badak Pamalang

Carita Pantun: Budak Manyor di Kuta Tandingan

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi