aqua

Basa Kirata anu Béda jeung Kecap Memet

Korsi, basa kiratana

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah

Kirata téh hartina “dikira-kira sangkan nyata”. Ngaranna ogé dikira-kira atuh; bisa enya, bisa henteu. Mun ceuk basa dukun mah, babalédogan; bisa meneran, bisa ogé nyalahan.Di batur mah, upamana baé di Jawa, basa kirata téh aya élmuna anu husus patali jeung kapercayaan atawa kayakinanana. Nepi ka sok aya nu nyurahan hiji perkara ku kirata. Upamana anu patalina jeung sajarah.

Di Sunda mah sayaktina henteu nepi ka kitu. Ciri sabumi cara sadésa téa, unggal sélér bangsa miboga kabiasaan, kayakinan, jeung kapercayaan anu teu sarua. Teu bisa disaruakeun.

Pikeun urang Sunda, basa kirata téh dianggap kaheureuyan. Anu matak remen kapanggih dina bobodoran calung, réog, jeung sajabana. Malah sok jadi bukur catur dina wangkongan sapopoé. Maksudna, tangtu wé keur ngahudang pikaseurieun.
Halaman selanjutnya 1 2 3 4
Tags : Basa Kirata Kecap Memet Akronim Singkatan Bahasa Sunda Jabarnews Berita Terkini Berita Jawa Barat Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi