Gaya Basa Rarahulan dina Carita Pantun

Di Bandung loba gedung anu jujul ka langit. (Foto: Tirto.id)

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah

Loba anu mikaresep kana carita pantun téh lantaran dicaritakeun kalawan hégar. Euyeub ku ungkara basa anu murwakanti sarta miboga rupa-rupa gaya basa. Ti mimiti gaya basa ngupamakeun, mijalma, rarahulan, jeung sajabana.Gaya basa rarahulan anu loba dipikaresep téh. Salian ti sok dihaleuangkeun, kekecapanana ogé ngundang pikaseurieun deuih. Loba kapanggih dina lebah nataan (déskripsi) tokoh-tokohna, kalakuanana, atawa pagawéanana.

Carita pantun, upama ditulis (ditranskrip), dina sajajarna umumna diwangun ku dalapan engang. Biasana sok murwkanti deuih.

Upamana baé dina waktu nataan beubeunangan ninun putri geulis.
Halaman selanjutnya 1 2 3 4 5
Tags : Gaya Basa Rarahulan Idiom Basa Sunda Carita Pantun Bahasa Sunda Jabarnews Berita Terkini Berita Jawa Barat Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi