tag "%20Bahasa%20Sunda"

PANDI Perpanjang Pendaftaran Lomba Website Berbahasa Sunda

JABARNEWS | JAKARTA - Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) memutuskan memperpanjang masa pendaftaran lomba pembuatan laman web berb ...

Baheula, Sumedang Ku Wisatawan Dunya Disebat Itali Ti Beulah Wétan

Penulis: Wijnand Kerkhoff Priangan mah ukur kaéndahan. Ari Sumedang, ku wisatawan dunya mah disebutna "Itali ti beulah wétan". Dina tungtun ...

Asal-usul Kecap Ngaran Pakakas anu Aya di Imah

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Basa anu hirup salawasna robah nuturkeun kamekaran jaman. Hal anu biasa tur kacida wajarna. Kamekaran téhnolo ...

Miéling Oto Iskandar di Nata “Si Jalak Harupat” ti Bojongsoang

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Bulan Maret téh bulan anu istiméwa pikeun urang Sunda mah. Ari sababna, nya dina bulan Maret lahirna salasaur ...

Carita Rayat Bogor: Sasakala Talaga Warna

Dipindo catur ku: Budi Rahayu Tamsyah Jaman baheula, di daérah Puncak Bogor, di lamping Gunung Lémo nu aya di sabudeureun Pagunungan Mégamen ...

Miéling Dalang Rancagé Asép Sunandar Sunarya

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Ayeuna téh bulan Maret 2020, teu karasa geus genep taun urang Sunda kaleungitan salasaurang seniman anu gedé ja ...

Asal-usul Cadas Pangéran di Sumedang

Dipindo catur ku: Budi Rahayu Tamsyah Cadas Pangéran téh tempat atawa jalan liliwatan antara Bandung-Sumedang. Éta jalan téh bagéan tina jal ...

Carita Pantun: Gajah Lumantung

Dipindo catur ku: Budi Rahayu Tamsyah Gajah Lumantung téh raja di Nagara Pasir Batang Lembur Tengah. Boga adi putri geulis ngaranna Nyai Nim ...

Gaya Basa Rarahulan dina Carita Pantun

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Loba anu mikaresep kana carita pantun téh lantaran dicaritakeun kalawan hégar. Euyeub ku ungkara basa anu mur ...

Carita Pantun: Deugdeug Pati Jaya Perang

Dipindo catur ku: Budi Rahayu Tamsyah Radén Bagawat Imeng Sonjaya téh putra Prabu Siliwangi, raja di Pajajaran. Hiji peuting ngimpi patepung ...

Basa Kirata anu Béda jeung Kecap Memet

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Kirata téh hartina “dikira-kira sangkan nyata”. Ngaranna ogé dikira-kira atuh; bisa enya, bisa henteu. Mun ceuk ...

Carita Pantun: Badak Pamalang

Dipindo catur ku: Budi Rahayu Tamsyah Badak Pamalang téh putra Perebu Munding Malati ti Putri Geulis Aci Malati. Ari Perebu Munding Malati t ...

Ngaran Rupa-rupa Lalab Karesep Urang Sunda

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Umumna urang Sunda mah kawentar beuki lalab. Kawasna kurang ajib mun dahar teu jeung sambel katut lalab keur co ...

Carita Pantun: Budak Manyor di Kuta Tandingan

Dipindo catur ku: Budi Rahayu Tamsyah Sunan Ambu, ratu di Kahiyangan, geus puputra dalapan urang. Sanajan kitu, hiji mangsa Sunan Ambu metik ...

Asal-usul Leuweung Siperlaw jeung Batu Tanceb

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Di Kacamatan Kiarapedes, Kabupatén Purwakarta, aya leuweung anu ngaranna Leuweung Siperlaw. Ku masarakat di din ...

Carita Pantun Nyai Sumur Bandung

Dipindo catur ku: Budi Rahayu Tamsyah Kacaturkeun di Nagara Kuta Waringin, nagara anu subur tur mamur. Anu jadi rajana Munding Keling Puspa ...

Ngaran Rupa-rupa Kasakit dina Basa Sunda

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Kiwari mah kasakit (panyakit) téh loba rupana. Ayeuna geus torojol deui kasakit anyar anu asalna tina virus, ny ...

Carita Pantun: Mundinglaya di Kusumah

Dipindo catur ku: Budi Rahayu Tamsyah Prabu Siliwangi téh raja di Karajaan Pajajaran. Ari patihna dua nya éta Kidang Kancana jeung Gelap Nya ...

Ngaran Rupa-rupa Lauk Cai dina Basa Sunda

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Budak baheula mah atawa kolot ayeuna, hég kungsi ngalaman hirup di pilemburan, asa piraku mun teu ngalaman ngal ...

Carita Pantun: Ciung Wanara

Dipindo catur ku: Budi Rahayu Tamsyah Kacaturkeun di Karajaan Galuh. Anu ngaheuyeuk dayeuh waktu harita nya éta Prabu Barma Wijaya Kusumah. ...

Jalan Karéta Api jeung Statsion di Purwakarta

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Dina mangsana mah, jalan karéta api téh gedé pangaruhna kana kamajuan hiji kota. Jalan karéta api minangka infr ...

Carita Pantun Lutung Kasarung

Dipindo catur ku: Budi Rahayu Tamsyah Kacaturkeun di Nagara Pasir Batang Anu Girang, rajana Prabu Ageung Tapa praméswarina anu geulis Nitisu ...

Sastra jeung Seni Sunda: Mikawanoh Carita Pantun

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah “Pantun” dina basa Indonésia béda jeung “carita pantun” dina basa Sunda. Kecap “pantun” dina basa Indonésia sar ...

Carita Rayat Subang: Sasakala Pamanukan

Dipindo catur ku: Budi Rahayu Tamsyah Jaman baheula di daérah basisir kalér Pulo Jawa aya karajaan anu katelahna Karajaan Pilangsari. Kahiru ...

Ngangkut Matrial ti Cikao ka Bandung Ngaliwat ka Wanayasa

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Baheula mah, ceuk Haryoto Kunto dina bukuna “Wajah Bandoeng Tempo Doeloe” (1984), nepi ka abad ka-19, jalan ti ...

Carita Rayat Garut: Sasakala Situ Bagendit

Dipindo catur ku: Budi Rahayu Tamsyah Di wewengkon Garut aya situ anu ngaranna kawentar ka mana-mana, nya éta Situ Bagendit. Cék sasakala ma ...

Sabagéan “Highway Pajajaran” Aya di Purwakarta

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Ti Jaman Pajajaran kénéh ogé Purwakarta mah geus kaitung ramé (ceuk ukuran harita mah), sabab geus kaliwatan ku ...

Étimologi Basa Sunda (3): Sayuran jeung Bungbuahan tina Basa Deungeun

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Lain ngaran kadaharan baé anu asalna tina basa deungeun téh. Sayuran jeung bungbuahan ogé loba anu asalna tina ...

Étimologi Basa Sunda (2): Ngaran Kadaharan tina Basa Deungeun Lianna

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Saenyana basa deungeun (asing) anu gedé pangaruhna kana basa Sunda téh nya éta basa Sangsekerta, Kawi, Belanda, ...

Étimologi Basa Sunda (1): Ngaran Kadaharan tina Basa Cina

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Loba ngaran kadaharan kabeuki urang Sunda kiwari anu asalna tina basa deungeun. Ucapanana aya nu angger, aya an ...

JMN Channel

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

tag populer

unduh aplikasi