aqua
tag " Bahasa Sunda"

Sausap-saulas Toponimi Purwakarta (12): Lalakon Pangguyangan Badak

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Di sisi Situ Buleud, Purwakarta, aya patung badak. Henteu salah, sabab dumasar kana carita rayat, baheulana mah ...

Carita Rayat Garut: Sasakala Gunung Guntur

Dipindo catur ku: Budi Rahayu Tamsyah Di wewengkon Kabupatén Garut, aya gunung anu kawilang gedé, ngaranna Gunung Guntur. Baheulana mah éta ...

Sausap-sausap Toponimi Purwakarta (11): Kembar Sari Suka Mekar

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Salian ti Gedong Kembar, tétéla di Kabupatén Purwakarta ogé aya sawatara désa kembar. Maksud téh anu sarua pisa ...

Carita Rayat Sumedang: Sasakala Gunung Tampomas

Dipindocatur ku: Budi Rahayu Tamsyah Kacaritakeun Gunung Gedé anu aya di Sumedang ngaluarkeun sora pohara pikakeueungeunana. Sorana ngaguruh ...

Sausap-saulas Toponimi Purwakarta (10): Ngala Lauk di Parakan

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Kalangenan ménak baheula, salian ti moro téh nya éta marak. Marak téh nyaatan sabagian walungan atawa susukan p ...

Carita Rayat Tasikmalaya: Sasakala Lembur Panyalahan

Dipindo catur ku: Budi Rahayu Tamsyah Lembur Panyalahan téh perenahna di wewengkon Pamijahan, Kacamatan Bantarkalong, Kabupatén Tasikmalaya. ...

Sausap-saulas Toponimi Purwakarta (9): Ngalongok Kebon jeung Sawah

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Baheula mah waktu masih kénéh lalega, can gegek padumukna, loba kebon jeung sawah di Purwakarta téh. Kiwari s ...

Carita Rayat Bandung: Sasakala Gunung Geulis

Dipindo catur ku: Budi Rahayu Tamsyah Jaman baheula di hiji patapan Gunung Patuha, aya pandita anu gentur tapana tur kakoncara sakti mandr ...

Ngadongéng Ngajarkeun Kosakata jeung Logika ka Barudak

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Tong nganggap énténg kana dongéng, sabab gedé mangpaatna keur barudak mah. Pangpangna mah barudak anu masih kén ...

Sausap-saulas Toponimi Purwakarta (8): Maluruh Gunung-gunung

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Tong sok nganggap énténg kana toponimi, sakapeung mah sok aya kabéjakeunana. Dua taun ka tukang warga til ...

Sausap-saulas Toponimi Purwakarta (7): Ngajajah Milangan Tegal

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Tegal téh istilah géografis basa Sunda anu ngandung harti “tanah lega sarta rata nu sabagian gedé pinuh ku juku ...

Carita Rayat Purwakarta: Jonggrang Kalapitung

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Ceuk ujaring carita, baheula mah anu disebut Jatiluhur ayeuna téh leuweung geledegan. Rembet ku kakayon, carané ...

Sausap-saulas Toponimi Purwakarta (6): Ngajugjug Curug-curug

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Curug téh istilah géografis basa Sunda anu ngandung harti “cai walungan anu turun kana jurang”, basa Indonésian ...

Sausap-saulas Toponimi Purwakarta (5): Mapay Lebak, Legok, jeung Landeuh

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Di Kabupatén Purwakarta aya ngaran tempat lebak, landeuh, jeung legok. Ngan henteu sakumaha lobana saperti pasi ...

Karakter Wayang (2): Anu Kurang Tata Kurang Wiwaha

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Teu béda ti dina kahirupan sapopoé, dina pawayangan gé euyeub ku lalawanan. Hadé-goréng, bener-salah, bodo-pint ...

Karakter Wayang (1): Anu Haradé Haté

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Unggal tokoh wayang miboga adat jeung pasipatan (katakter) séwang-séwangan. Teu béda ti jelema baé, lantaran mé ...

Sausap-saulas Toponimi Purwakarta (4): Malipir Ngalingling Pasir

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Di Kabupatén Purwakarta loba pasir, gunung, jeung legok. Lolobana di sisi beulah kidul jeung wétan. Parat ti Ka ...

Carita Rayat Tasikmalaya: Sasakala Kalapagenep

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Di sisi Walungan Cimédang, aya hiji imah nenggang, dicicingan ku aki-aki. Geus lila pisan matuhna di dinya téh. ...

Sausap-saulas Toponimi Purwakarta (3): Ngaguar Kampung Krajan

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Tétéla di Kabupatén Purwakarta loba ngaran Kampung Krajan. Anu kacatet téh aya 22, sumebar ampir di unggal ka ...

Lalakon Wanayasa, Cikumpay, jeung Cikaobandung

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Upama urang ngilikan peta Jawa Barat pertengahan abad ka-17, ngan aya tilu tempat anu kauni ngaranna di daéra ...

Sausap-saulas Toponimi Purwakarta (2): Mimitina tina Babakan

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Di Purwakarta kacatet aya 41 tempat anu maké ngaran “babakan”. Bisa jadi leuwih mun teu diwatesanan sarébu (n ...

Budaya Papaharé di Wanayasa

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Bulan Puasa pikeun urang Sunda mah, anu umumna ngagem agama Islam, mangrupa bulan istiméwa. Loba kagiatan anu d ...

Sausap-saulas Toponimi Purwakarta (1): Sapertiluna Dimimitian ku “Ci-“

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Ngaran patempatan di Kabupatén Purwakarta téh aya rébuan, ngurung 17 kacamatan, 183 désa jeung 9 kelurahan. Kaa ...

Toponimi Jawa Barat: Ngaran Tempat tina Tangkal Awi (2)

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Awi téh kaasup tutuwuhan anu loba gunana keur urang Sunda (baheula) mah. Dangdanan imah, loba anu dijieunna tin ...

Toponimi Jawa Barat: Ngaran Tempat tina Tangkal Awi (1)

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Awi téh kaasup tatangkalan anu loba gunana pikeun urang Sunda mah. Awi ogé loba jenisna deuih, anu masing-masin ...

Cikaracak Ninggang Batu Laun-laun Jadi Legok

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Di urang aya paribasa “Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok”, anu hartina sakumaha héséna ogé pangajar ...

Karajinan keur nu Resep Nguseup

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Nguseup téh ayeuna geus jadi kalangenan (hobi). Loba jalma anu resep nguseup, ti sawatara kalangan deuih. Hente ...

Ajian jeung Pakarang Wayang dina Padalangan di Pasundan (2)

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Salian ti Gatotkaca, Kresna deuih anu dipikaresep di urang téh. Disebutna Batara Kresna (India: Krisna), lant ...

Ajian jeung Pakarang Wayang dina Padalangan di Pasundan (1)

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Unggal wayang anu sakti dina padalangan di Pasundan, pada boga ajian, jimat atawa pakarang anu sakti. Tong ...

Toponimi Jawa Barat: Ngaran Tempat nu Asalna tina Tatangkalan (9)

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Tatangkalan lain baé alus keur “penghijauan” anu patalina jeung cai, tapi ogé gedé mangpaatna keur mahluk séjén ...

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi