aqua
tag " Basa Sunda"

Gaya Basa Rarahulan dina Carita Pantun

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Loba anu mikaresep kana carita pantun téh lantaran dicaritakeun kalawan hégar. Euyeub ku ungkara basa anu mur ...

Ngaran Rupa-rupa Kasakit dina Basa Sunda

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Kiwari mah kasakit (panyakit) téh loba rupana. Ayeuna geus torojol deui kasakit anyar anu asalna tina virus, ny ...

Étimologi Basa Sunda (3): Sayuran jeung Bungbuahan tina Basa Deungeun

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Lain ngaran kadaharan baé anu asalna tina basa deungeun téh. Sayuran jeung bungbuahan ogé loba anu asalna tina ...

Étimologi Basa Sunda (2): Ngaran Kadaharan tina Basa Deungeun Lianna

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Saenyana basa deungeun (asing) anu gedé pangaruhna kana basa Sunda téh nya éta basa Sangsekerta, Kawi, Belanda, ...

Étimologi Basa Sunda (1): Ngaran Kadaharan tina Basa Cina

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Loba ngaran kadaharan kabeuki urang Sunda kiwari anu asalna tina basa deungeun. Ucapanana aya nu angger, aya an ...

Ngaran Wanci dina Basa Sunda

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Baheula mah can aya jam, urang Sunda mun nyebut wanci (waktu, mangsa) dina sapoé sapeuting téh ku kaayaan alam ...

Kasalahan Narjamahkeun Basa Indonésia kana Basa Sunda

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Narjamahkeun tina basa Indonésia kana basa Sunda mémang henteu gampang. Di antarana kudu apal kana adegan bas ...

Mikawanoh Pakeman Basa: Cacandran

JABARNEWS | BANDUNG – Urang mindeng ngadéngé ungkara basa anu unina: 1. Bandung heurin ku tangtung. 2. Sukapura ngadaun ngora. Ungkara b ...

Asal Usul Kecap “Sampurasun” Jeung “Rampés”

JABARNEWS | BANDUNG - Kiwari urang Sunda geus prah ngucapkeun kecap “sampurasun”. Upamana baé mun nyémah atawa ngamimitian biantara jeung surat ...

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi