aqua
tag " Kerajaan Pajajaran"

Carita Pantun: Deugdeug Pati Jaya Perang

Dipindo catur ku: Budi Rahayu Tamsyah Radén Bagawat Imeng Sonjaya téh putra Prabu Siliwangi, raja di Pajajaran. Hiji peuting ngimpi patepung ...

Carita Pantun: Budak Manyor di Kuta Tandingan

Dipindo catur ku: Budi Rahayu Tamsyah Sunan Ambu, ratu di Kahiyangan, geus puputra dalapan urang. Sanajan kitu, hiji mangsa Sunan Ambu metik ...

Carita Pantun Nyai Sumur Bandung

Dipindo catur ku: Budi Rahayu Tamsyah Kacaturkeun di Nagara Kuta Waringin, nagara anu subur tur mamur. Anu jadi rajana Munding Keling Puspa ...

Carita Pantun: Mundinglaya di Kusumah

Dipindo catur ku: Budi Rahayu Tamsyah Prabu Siliwangi téh raja di Karajaan Pajajaran. Ari patihna dua nya éta Kidang Kancana jeung Gelap Nya ...

Carita Pantun: Ciung Wanara

Dipindo catur ku: Budi Rahayu Tamsyah Kacaturkeun di Karajaan Galuh. Anu ngaheuyeuk dayeuh waktu harita nya éta Prabu Barma Wijaya Kusumah. ...

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi