aqua
tag "Carita Pantun"

Carita Pantun: Gajah Lumantung

Dipindo catur ku: Budi Rahayu Tamsyah Gajah Lumantung téh raja di Nagara Pasir Batang Lembur Tengah. Boga adi putri geulis ngaranna Nyai Nim ...

Gaya Basa Rarahulan dina Carita Pantun

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Loba anu mikaresep kana carita pantun téh lantaran dicaritakeun kalawan hégar. Euyeub ku ungkara basa anu mur ...

Carita Pantun: Deugdeug Pati Jaya Perang

Dipindo catur ku: Budi Rahayu Tamsyah Radén Bagawat Imeng Sonjaya téh putra Prabu Siliwangi, raja di Pajajaran. Hiji peuting ngimpi patepung ...

Carita Pantun: Badak Pamalang

Dipindo catur ku: Budi Rahayu Tamsyah Badak Pamalang téh putra Perebu Munding Malati ti Putri Geulis Aci Malati. Ari Perebu Munding Malati t ...

Carita Pantun: Budak Manyor di Kuta Tandingan

Dipindo catur ku: Budi Rahayu Tamsyah Sunan Ambu, ratu di Kahiyangan, geus puputra dalapan urang. Sanajan kitu, hiji mangsa Sunan Ambu metik ...

Carita Pantun Nyai Sumur Bandung

Dipindo catur ku: Budi Rahayu Tamsyah Kacaturkeun di Nagara Kuta Waringin, nagara anu subur tur mamur. Anu jadi rajana Munding Keling Puspa ...

Carita Pantun: Mundinglaya di Kusumah

Dipindo catur ku: Budi Rahayu Tamsyah Prabu Siliwangi téh raja di Karajaan Pajajaran. Ari patihna dua nya éta Kidang Kancana jeung Gelap Nya ...

Carita Pantun: Ciung Wanara

Dipindo catur ku: Budi Rahayu Tamsyah Kacaturkeun di Karajaan Galuh. Anu ngaheuyeuk dayeuh waktu harita nya éta Prabu Barma Wijaya Kusumah. ...

Carita Pantun Lutung Kasarung

Dipindo catur ku: Budi Rahayu Tamsyah Kacaturkeun di Nagara Pasir Batang Anu Girang, rajana Prabu Ageung Tapa praméswarina anu geulis Nitisu ...

Sastra jeung Seni Sunda: Mikawanoh Carita Pantun

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah “Pantun” dina basa Indonésia béda jeung “carita pantun” dina basa Sunda. Kecap “pantun” dina basa Indonésia sar ...

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi