aqua
tag "Toponimi%20Jawa%20Barat"

Toponimi Jawa Barat: Ngaran Tempat tina Tangkal Awi (1)

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Awi téh kaasup tatangkalan anu loba gunana pikeun urang Sunda mah. Awi ogé loba jenisna deuih, anu masing-masin ...

Toponimi Jawa Barat: Ngaran Tempat nu Asalna tina Tatangkalan (9)

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Tatangkalan lain baé alus keur “penghijauan” anu patalina jeung cai, tapi ogé gedé mangpaatna keur mahluk séjén ...

Toponimi Jawa Barat: Ngaran Tempat nu Asalna tina Tatangkalan (8)

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Upama ditengetan, di urang mah can kapanggih ngaran tempat anu maké tangkal cengkéh, kaasup di daérah anu diang ...

Toponimi Jawa Barat: Ngaran Tempat nu Asalna tina Tatangkalan (7)

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Tangkal picung jeung muncang téh kaasup tangkal anu hadé pikeun “penghijauan”. Bisa nadah jeung nahan cai hujan ...

Toponimi Jawa Barat: Ngaran Tempat nu Asalna tina Tatangkalan (6)

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Kiwari aya dua kabupatén nu kawilang anyar di Jawa Barat, nya éta Kabupatén Bandung Barat jeung Kabupatén Panga ...

Toponimi Jawa Barat: Ngaran Tempat nu Asalna tina Tatangkalan (5)

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Loba nu nyebutkeun. yén ngaran tempat di Tatar Sunda mah sok dipiheulan ku “ci-“, anu ngandung harti “cai”. Tan ...

Toponimi Jawa Barat: Ngaran Tempat nu Asalna tina Tatangkalan (3)

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Tétéla di Jawa Barat loba ngaran tempat anu asalna tina tangkal Jati. Geura di Bandung baé ogé aya Babakan Jati ...

Toponomi Jawa Barat: Ngaran Tempat nu Asalna tina Tatangkalan (2)

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Toponimi téh élmu basa anu maluruh asal-usul ngaran tempat. Di nagara maju mah, kaasup di Amérika Serikat, top ...

Toponimi Jawa Barat: Ngaran Tempat nu Asalna tina Tatangkalan (1)

Penulis: Budi Rahayu Tamsyah Kolot urang baheula mah mun méré ngaran tempat téh sok dicokot anu jadi cirina di éta tempat. Upamana baé a ...

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi